Δίπλωμα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

€1,773.10 €940.10
Δίπλωμα Resources Management

Online On Demand “Δίπλωμα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”

 

Περιγραφή Προγράμματος
Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει την γνώση και την μεθοδολογία σε όσους θέλουν να δουλέψουν σε διευθυντικές θέσεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και άλλων τμημάτων. Αποτελείται από 5 εκπαιδευτικές ενότητες. Όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι αναγνωρισμένες από το Courseware Institute of USA. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πάρουν το “Human Resources Management Diploma” το οποίο είναι ένα επιπρόσθετο επαγγελματικό προσόν. Η εκπαίδευση δίνει έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσίας για μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής απόδοσης. Καλύπτει επίσης θέματα όπως εργατική νομοθεσία, πώς να δημιουργούνται σωστές πολιτικές, διαδικασίες και έντυπα για το ανθρώπινο δυναμικό. Πέραν από το ακαδημαϊκό υπόβαθρο η εκπαίδευση είναι εμπλουτισμένη με πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξασκήσουν τις νέες δεξιότητες που αποκτούν. Το δίπλωμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλα τα διευθυντικά στελέχη που θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες υψηλών αποδόσεων.

 

Πιστοποιήσεις: Courseware Institute of USA
Το δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο από το Courseware Institute of U.S.A. δίνοντας έτσι την εγκυρότητα και την αξιοπιστία ενός από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς επαγγελματικών προσόντων. Με το τέλος του κάθε σεμιναρίου θα απονέμεται στους συμμετέχοντες πιστοποίηση συμμετοχής και με την ολοκλήρωση και των 5 ενοτήτων θα απονεμηθεί επιπρόσθετα το Human Resources Management Diploma

 

Σκοποί Προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού
• Να εφαρμόζουν τις παραμέτρους της αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.
• Να ορίζουν τα καθήκοντα εργασίας και τα κριτήρια πρόσληψης ανά θέση εργασίας.
• Να δημιουργούν τις κατάλληλες θέσεις εργασίας με βάση τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.
• Να συντάσσουν σωστά τις ανακοινώσεις για τις κενές θέσεις εργασίας.
• Να διενεργούν συνεντεύξεις και να προσλαμβάνουν τα κατάλληλα άτομα.
• Να διενεργούν ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και να οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα.
• Να παρακινούν τους εργαζομένους για υψηλές αποδόσεις.
• Να θέτουν δίκαια συστήματα για σωστή αξιολόγηση των εργαζομένων βάση της απόδοσης τους.
• Να διαχειρίζονται σωστά τους εργαζόμενους, προσλήψεις, απολύσεις, παραιτήσεις με βάση την εργατική νομοθεσία στην Κύπρο.
• Να κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο της εργατική νομοθεσίας στην Κύπρο.
• Να γνωρίζουν επίσης τις παραμέτρους περί οργάνωσης χρόνου, κατώτατων μισθών, δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων, ίσον ανταμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ετήσιων αδειών, ασθενείας και αργιών, πλεονάζοντος προσωπικού.
• Nα έχουν τις γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία κατάλληλων εγγράφων και εντύπων που τηρούν το σχετικό νομικό πλαίσιο και καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας τους.
• Να γίνουν καλύτεροι ηγέτες – διευθυντές.
• Να θέτουν καλύτερους στόχους για τα τμήματα τους.
• Να παρακινούν τους εργαζόμενους να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.
• Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ομάδες υψηλών αποδόσεων.
• Να χειρίζονται αποτελεσματικά εργαζόμενους με παράπονα.
• Να κάνουν coaching στα μέλη της ομάδας τους για συνεχή βελτίωση.
• Να βελτιώσουν την επικοινωνία στο τμήμα τους.
• Να γνωρίζουν τις διάφορες στρατηγικές ανάπτυξης.
• Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν την blue ocean strategy.
• Να γνωρίζουν τους πυλώνες στους οποίους βασίζεται η καινοτομία και πως μπορούν τους εφαρμόσουν.
• Να ορίσουν ξεκάθαρα το όραμα, την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης τους.
• Να καταγράψουν μια νέα καινοτόμα στρατηγική με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης τους.
• Να εφαρμόζουν στρατηγικές για ταχεία επιχειρηματική ανάπτυξη.
• Να παροτρύνουν τους υπόλοιπους διευθυντές τμημάτων να αναπτύξουν την παραγωγή τους για να επιτύχει η εταιρεία στο σύνολο της την ανάπτυξη

 

Εκπαιδευτικές Ενότητες Για Την Απόκτηση Του Διπλώματος
1. Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο
2. Στρατηγικές Για Γρήγορη Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
3. Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
4. Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
5. Ηγεσία για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση

 

Η Επένδυση Περιλαμβάνει:
• 5 Certifications. Ένα για κάθε εκπαιδευτική ενότητα που ολοκληρώνετε.
• Με την ολοκλήρωση και των πέντε ενοτήτων θα σας αποστείλουμε το δίπλωμα “Human Resources Management”

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:
Online On Demand Diploma: Εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε όποτε εσείς θέλετε.
Διάρκεια Εκπαιδευτικών Βίντεο: 40 ώρες
Πρόσβαση στην εκπαίδευση: 90 ημέρες
Εκπαιδευτής: Άδωνης Αναστασίου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης: Τα certifications και τα διπλώματα θα σας αποσταλούν μέσω email
Επιπρόσθετη Υποστήριξη: Η επένδυση περιλαμβάνει 2.5 ώρες δωρεάν coaching με τον εκπαιδευτή.

Δωρεάν Coaching: Δικαιούστε 2.5 ώρες ατομικής εκπαίδευσης με τον εκπαιδευτή.

 

Επένδυση Συμμετοχής:
Αρχικό Κόστος: €1,490
Μείων Έκπτωση: €700
Πληρωτέο Ποσό: €790 + Φ.Π.Α.
(Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό εγγραφών)

Χαρακτηριστικά μαθήματος

  • Διαλέξεις 49
  • Κουίζ 0
  • Διάρκεια 40 Ώρες
  • Επίπεδο All levels
  • Γλώσσα Ελληνικά
  • Μαθητές 386
  • Αξιολογήσεις Yes