Νέες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

€50.00 Δωρεάν
Course Νέες Μεθόδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Online Course “Νέες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού”

 

Περιγραφή:
Σκοπός αυτού του course είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις νέες μεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα να κατανοήσουν τα κυριότερα σημεία που πρέπει να εκπαιδευτούν για να μπορούν να εκτελούν καλύτερα τα καθήκοντα τους σαν διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού.

 

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Ποιες είναι οι νέες τάσεις όσον αφορά την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
• Να αντιληφθούν τι είναι ηγεσία και πως μπορούν να γίνουν καλύτεροι ηγέτες
• Να αναγνωρίσουν την σημαντικότητα της εργατικής νομοθεσίας στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
• Να γνωρίζουν γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν σωστές πολιτικές και διαδικασίες στην επιχείρηση που εργάζονται.
• Να γνωρίζουν πως το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη στρατηγικών ανάπτυξης.
• Να γνωρίζουν πως μπορούν να αποκτήσουν το δίπλωμα “Human Resources Management Diploma” το οποίο ενδέχεται να τους βοηθήσει στην πρόσληψη σε θέση εργασίας διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Online Course On Demand: Εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε όποτε εσείς θέλετε.
Διάρκεια Εκπαιδευτικών Βίντεο: 80 λεπτά
Πρόσβαση στην εκπαίδευση: 10 ημέρες
Εκπαιδευτής: Άδωνης Αναστασίου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: Δεν δίνεται για αυτό το course
Επιπρόσθετη Υποστήριξη: Σε περίπτωση που θα θέλατε επιπρόσθετη υποστήριξη μπορείτε να αγοράσετε one-to-one coaching hours.

 

Επένδυση Συμμετοχής:
Αρχικό Κόστος: €50
Μείων Έκπτωση: €50
Πληρωτέο Ποσό: €0
(Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό εγγραφών)

Χαρακτηριστικά μαθήματος

  • Διαλέξεις 1
  • Κουίζ 0
  • Διάρκεια 80 Λεπτά
  • Επίπεδο All levels
  • Γλώσσα Ελληνικά
  • Μαθητές 407
  • Αξιολογήσεις Yes