Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

€298.00 €188.02
Greek – Policies Processes and Forms HR

Online Course “Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού”

 

Περιγραφή:
Η σωστή και επαγγελματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και εντύπων που συμβάλουν στην εκπλήρωση των νομικών της υποχρεώσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών της πρακτικών. Οι πολιτικές, διαδικασίες και έντυπα βοηθούν επίσης στην εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων και της επιχείρησης στο σύνολο της. Στην συγκεκριμένη εκπαίδευση θα αναλυθούν τα έντυπα τα οποία απαιτούνται από την εργατική νομοθεσία στην Κύπρο και επίσης οι διαδικασίες και οι πολιτικές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθεί μια επιχείρηση για την εύρυθμη λειτουργία της.

 

Με το τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζουν και να συμπληρώνουν σωστά τα έντυπα τα οποία απαιτούνται από την εργατική νομοθεσία στην Κύπρο.
• Να δημιουργούν τις σωστές πολιτικές, διαδικασίες και έντυπα για καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
• Να εφαρμόζουν πρακτικές συνεχής βελτίωσης των υφιστάμενων πολιτικών και των διαδικασιών της επιχείρησης τους.
• Να γνωρίζουν ποια έντυπα απαιτούνται από την νομοθεσία και ποια έντυπα θα πρέπει να δημιουργήσουν καθώς επίσης και ποιες πολιτικές θα πρέπει να υιοθετήσουν στις πιο κάτω περιπτώσεις:
o Για καλύτερη διαχείριση των προσλήψεων
o Για καλύτερη διαχείριση των προσλήψεων μέσω σχεδίων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
o Για καλύτερη διαχείριση των αδειών για διακοπές
o Για καλύτερη διαχείριση των αδειών μητρότητας και πατρότητας
o Για καλύτερη διαχείριση των αδειών ασθενείας
o Για καλύτερη διαχείριση του τμήματος πωλήσεων
o Για καλύτερη διαχείριση της οργάνωσης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων
o Για καλύτερη διαχείριση του τμήματος ασφάλειας και υγείας
o Για καλύτερη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικών παρενοχλήσεων
o Για καλύτερη διαχείριση του πλεονασμού
o Για καλύτερη διαχείριση του τερματισμού απασχολήσεως
o Για καλύτερη διαχείριση της εξυπηρέτησης πελατών
o Για καλύτερη διαχείριση του λογιστηρίου

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Online Course On Demand: Εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε όποτε εσείς θέλετε.
Διάρκεια Εκπαιδευτικών Βίντεο: 9 ώρες
Πρόσβαση στην εκπαίδευση: 90 ημέρες
Εκπαιδευτής: Άδωνης Αναστασίου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: Θα σας αποσταλεί μέσω email
Δωρεάν Coaching: Δικαιούστε επίσης 30 λεπτά ατομικής εκπαίδευσης με τον εκπαιδευτή

 

Επένδυση Συμμετοχής:
Αρχικό Κόστος: €298
Μείων Έκπτωση: €140
Πληρωτέο Ποσό: €158 + Φ.Π.Α.
(Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό εγγραφών)

Χαρακτηριστικά μαθήματος

  • Διαλέξεις 10
  • Κουίζ 0
  • Διάρκεια 9 Ώρες
  • Επίπεδο All levels
  • Γλώσσα Ελληνικά
  • Μαθητές 130
  • Αξιολογήσεις Yes