Δωρεάν Webinar “Νέες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού”

Δωρεάν Webinar “Νέες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού”

 

Περιγραφή Webinar:
Σκοπός αυτού του webinar είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις νέες μεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα να κατανοήσουν τα κυριότερα σημεία που πρέπει να εκπαιδευτούν για να μπορούν να εκτελούν καλύτερα τα καθήκοντα τους σαν διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού.

 

Με το τέλος του webinar οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Ποιες είναι οι νέες τάσεις όσον αφορά την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
• Να αντιληφθούν τι είναι ηγεσία και πως μπορούν να γίνουν καλύτεροι ηγέτες
• Να αναγνωρίσουν την σημαντικότητα της εργατικής νομοθεσίας στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
• Να γνωρίζουν γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν σωστές πολιτικές και διαδικασίες στην επιχείρηση που εργάζονται.
• Να γνωρίζουν πως το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη στρατηγικών ανάπτυξης
• Να γνωρίζουν πως μπορούν να αποκτήσουν το δίπλωμα “Human Resources Management Diploma” το οποίο ενδέχεται να τους βοηθήσει στην πρόσληψη σε θέση εργασίας διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού.

 

Webinar: Online Live (Zoom)
Ημερομηνία: 21/1/2022
Ώρες: 6:00μμ – 7:45μμ
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

 

Εκπαιδευτής:
Άδωνης Αναστασίου

 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων:
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε την εγγραφή σας σήμερα.

 

Επένδυση Συμμετοχής:
Δωρεάν

 

Για εγγραφή απλά συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην πιο κάτω αίτηση:

Loading

Start Time

6:00 ΜΜ

21 Ιανουαρίου, 2022

Finish Time

7:45 ΜΜ

21 Ιανουαρίου, 2022

Address

Webinar