Σεμινάριο “Ηγεσία Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση”

Σεμινάριο Ηγεσία Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση

Σεμινάριο “Ηγετικές Δεξιότητες Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση”

 

Περιγραφή:
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει διευθυντικά και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές management και νέες ηγετικές δεξιότητες για να πετύχουν τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Θα μάθουν τα διάφορα επίπεδα ηγεσίας και να αντιληφθούν σε πιο επίπεδο βρίσκονται και πως μπορούν να γίνουν καλύτεροι ηγέτες. Θα μάθουν τους νόμους της ηγεσίας και πώς να τους εφαρμόσουν στην επιχείρηση τους ή στο τμήμα τους. Θα εκπαιδευτούν στο πώς να δημιουργούν ομάδες υψηλών αποδόσεων, να καθοδηγούν σωστά την ομάδα τους, να τους παρακινούν και να τους στηρίζουν στην προσπάθεια τους. Θα είναι επίσης σε θέση να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των τμημάτων τους. Θα μπορούν να εφαρμόσουν συστήματα και πρακτικές για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, απόδοση, παραγωγικότητα και ποιότητα στην επιχείρηση τους.

 

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να γίνουν καλύτεροι ηγέτες – διευθυντές.
• Να θέτουν καλύτερους στόχους για τα τμήματα τους.
• Να κάνουν σωστή αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων.
• Να παρακινούν τους εργαζόμενους να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.
• Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ομάδες υψηλών αποδόσεων.
• Να εντοπίζουν όταν υπάρχει χαμηλή παραγωγικότητα και να παίρνουν διορθωτικά μέτρα.
• Να δημιουργούν ομάδες εμπιστοσύνης.
• Να χειρίζονται αποτελεσματικά εργαζόμενους με παράπονα.
• Να κάνουν coaching στα μέλη της ομάδας τους για συνεχή βελτίωση.
• Να βελτιώσουν την επικοινωνία στο τμήμα τους.

 

Χώρος Διεξαγωγής: Adonis Business Academy – Λευκωσία
Ημερομηνίες: 29 & 30/6/2020
Ώρες: 9:00πμ – 5:30μμ
Γλώσσα Εκπαίδευσης: Ελληνικά

 

Εκπαιδευτής: Άδωνης Αναστασίου

 

Η επένδυση περιλαμβάνει:
• Εκπαιδευτικό Υλικό
• Δίπλωμα Συμμετοχής
• Ροφήματα
• Όσοι επιθυμούν γεύμα υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση €30+Φ.Π.Α.

 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων:
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε την αγορά εισιτηρίου στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

 

Επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Οι εργαζόμενοι εταιρείες, δήμους και ημικρατικούς στους οποίους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις δικαιούνται την επιχορήγηση. Όταν κάνετε την εγγραφή θα σας αποστείλουμε την σχετική αίτηση για επιχορήγηση η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εργοδότη σας.

 

Επένδυση Για Άνεργους – Δωρεάν
Τα άτομα τα οποία είναι γραμμένα σαν άνεργοι δικαιούνται μια δωρεάν συμμετοχή αφού προσκομίσουν το ανάλογο παραπεμπτικό από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Επένδυση Για Αυτό-Εργοδοτούμενους
Αρχικό Κόστος: €298
Μείον Έκπτωση: €140
Πληρωτέο Ποσό: €158 + (Φ.Π.Α. €30.02)

 

Επένδυση Συμμετοχής Για Εργαζόμενους:
Επένδυση Συμμετοχής: €298 + (Φ.Π.Α. €56.62)
Μείον Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €238
Πληρωτέο Ποσό: €60 + (Φ.Π.Α. €56.62)

Start Time

9:00 ΠΜ

29 Ιουνίου, 2020

Finish Time

5:30 ΜΜ

30 Ιουνίου, 2020

Address

Adonis Business Academy