Σεμινάριο “Ηγεσία Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση”

Σεμινάριο “Ηγετικές Δεξιότητες Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση”

 

Περιγραφή:
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει διευθυντικά και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές management και νέες ηγετικές δεξιότητες και έτσι ώστε να δημιουργήσουν ομάδες υψηλών αποδόσεων και κατ’ επέκταση να πετύχουν τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Θα εκπαιδευτούν στο πώς να δημιουργούν ομάδες υψηλών αποδόσεων, να καθοδηγούν σωστά την ομάδα τους, να τους παρακινούν και να τους στηρίζουν στην προσπάθεια τους. Θα είναι επίσης σε θέση να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των τμημάτων τους. Θα είναι επίσης να εφαρμόσουν συστήματα και πρακτικές για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, απόδοση, παραγωγικότητα και ποιότητα στην επιχείρηση τους.

 

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να γίνουν καλύτεροι ηγέτες – διευθυντές.
• Να θέτουν καλύτερους στόχους για τα τμήματα τους.
• Να κάνουν σωστή αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων.
• Να παρακινούν τους εργαζόμενους να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.
• Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ομάδες υψηλών αποδόσεων.
• Να εντοπίζουν όταν υπάρχει χαμηλή παραγωγικότητα και να παίρνουν διορθωτικά μέτρα.
• Να δημιουργούν ομάδες εμπιστοσύνης.
• Να χειρίζονται αποτελεσματικά εργαζόμενους με παράπονα.
• Να κάνουν coaching στα μέλη της ομάδας τους για συνεχή βελτίωση.
• Να βελτιώσουν την επικοινωνία στο τμήμα τους.

 

Χώρος Διεξαγωγής:
Europa Plaza Hotel 13 Alkaiou str., 2404 Egkomi

 

Ημερομηνίες: (Fully Booked)
20 & 21/5/2019

 

Ώρες:
9:00πμ – 5:30μμ

 

Γλώσσα Εκπαίδευσης:
Ελληνικά

 

Η επένδυση περιλαμβάνει:
• Εκπαιδευτικό Υλικό
• Δίπλωμα Συμμετοχής
• Ροφήματα
• Όσοι επιθυμούν γεύμα υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση €30+Φ.Π.Α.

 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων:
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε την αγορά εισιτηρίου στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

 

Επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Οι εργαζόμενοι εταιρείες, δήμους και ημικρατικούς στους οποίους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις δικαιούνται την επιχορήγηση. Όταν κάνετε την εγγραφή θα σας αποστείλουμε την σχετική αίτηση για επιχορήγηση η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εργοδότη σας.
• Οι αυτό-εργοδοτούμενοι και οι εργαζόμενοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες δεν δικαιούνται επιχορήγηση αλλά τους παρέχεται έκπτωση από €333 στα €195 +Φ.Π.Α.
• Οι άνεργοι δικαιούνται μια δωρεάν συμμετοχή αφού προσκομίσουν πρώτα το ανάλογο παραπεμπτικό από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

 

Επένδυση:
Επένδυση Συμμετοχής: €333 + (Φ.Π.Α. €63.27 )
Μείων Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €238
Πληρωτέο Ποσό: €95 + (Φ.Π.Α. €63.27)

Start Time

9:00 ΠΜ

Μάιος 20, 2019

Finish Time

5:30 ΜΜ

Μάιος 21, 2019

Address

Europa Plaza Hotel