Σεμινάριο “Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού”

Σεμινάριο Πολιτικές Διαδικασίες και Έντυπα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Σεμινάριο “Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού”

 

Περιγραφή:
Η σωστή και επαγγελματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και εντύπων που συμβάλουν στην εκπλήρωση των νομικών της υποχρεώσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών της πρακτικών. Οι πολιτικές, διαδικασίες και έντυπα βοηθούν επίσης στην εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων και της επιχείρησης στο σύνολο της. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν τις δικές τους πολιτικές και διαδικασίες για την επιχείρηση τους και θα αναλυθούν τα έντυπα τα οποία απαιτούνται από την εργατική νομοθεσία στην Κύπρο.

 

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζουν και να συμπληρώνουν σωστά τα έντυπα τα οποία απαιτούνται από την εργατική νομοθεσία στην Κύπρο.
• Να δημιουργούν τις σωστές πολιτικές, διαδικασίες και έντυπα για καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
• Να εφαρμόζουν πρακτικές συνεχής βελτίωσης των υφιστάμενων πολιτικών και των διαδικασιών της επιχείρησης τους.
• Να γνωρίζουν ποια έντυπα απαιτούνται από την νομοθεσία και ποια έντυπα θα πρέπει να δημιουργήσουν καθώς επίσης και ποιες πολιτικές θα πρέπει να υιοθετήσουν στις πιο κάτω περιπτώσεις:
o Για καλύτερη διαχείριση των προσλήψεων
o Για καλύτερη διαχείριση των προσλήψεων μέσω σχεδίων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
o Για καλύτερη διαχείριση των αδειών για διακοπές
o Για καλύτερη διαχείριση των αδειών μητρότητας και πατρότητας
o Για καλύτερη διαχείριση των αδειών ασθενείας
o Για καλύτερη διαχείριση του τμήματος πωλήσεων
o Για καλύτερη διαχείριση της οργάνωσης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων
o Για καλύτερη διαχείριση του τμήματος ασφάλειας και υγείας
o Για καλύτερη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικών παρενοχλήσεων
o Για καλύτερη διαχείριση του πλεονασμού
o Για καλύτερη διαχείριση του τερματισμού απασχολήσεως
o Για καλύτερη διαχείριση της εξυπηρέτησης πελατών
o Για καλύτερη διαχείριση του λογιστηρίου

 

Επιλογή Σεμινάριο ή Online Course on Demand
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στις πιο κάτω συγκεκριμένες ημερομηνίες σαν σεμινάριο ή να το παρακολουθήσετε όποτε εσείς θέλετε σαν Online Course on Demand.

 

Τοποθεσία Σεμιναρίου: Adonis Business Academy
Ημερομηνίες: 21 & 22/11/2022
Ώρες: 9:00πμ – 5:30μμ
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

 

Εκπαιδευτής:
Άδωνης Αναστασίου

 

Με την εγγραφή δικαιούστε:
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Εκπαιδευτικό Υλικό
• Καφές, τσάι και αλμυρά
• Τα γεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν γεύμα το πληρώνουν στο εστιατόρι

 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων:
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε την αγορά εισιτηρίου στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

 

Επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Οι εργαζόμενοι εταιρείες, δήμους και ημικρατικούς στους οποίους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις δικαιούνται την επιχορήγηση. Όταν κάνετε την εγγραφή θα σας αποστείλουμε την σχετική αίτηση για επιχορήγηση η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εργοδότη σας.

 

Επένδυση Για Άνεργους – Δωρεάν
Τα άτομα τα οποία είναι γραμμένα σαν άνεργοι δικαιούνται μια δωρεάν συμμετοχή αφού προσκομίσουν το ανάλογο παραπεμπτικό από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

 

Επένδυση Για Αυτό-Εργοδοτούμενους
Αρχικό Κόστος: €298
Μείον Έκπτωση: €140
Πληρωτέο Ποσό: €158 + (Φ.Π.Α. €30.02)

 

Επένδυση Συμμετοχής Για Εργαζόμενους
Επένδυση Συμμετοχής: €298 + (Φ.Π.Α. €56.62)
Μείον Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €238
Πληρωτέο Ποσό: €60 + (Φ.Π.Α. €56.62)

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες και Εγγραφές

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα και ένας από τους συμβούλους της ακαδημίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Loading

Start Time

9:00 ΠΜ

21 Νοεμβρίου, 2022

Finish Time

5:30 ΜΜ

22 Νοεμβρίου, 2022

Address

Adonis Business Academy