Σεμινάριο “Google Ads – Στρατηγικές Διαδικτυακών Διαφημίσεων”

Seminar Google Ads - Strategies For Advertising in Internet

Σεμινάριο “Google Ads – Στρατηγικές Διαδικτυακών Διαφημίσεων”

 

Περιγραφή:
Σε αυτό το σεμινάριο θα αποκτήσετε την γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνετε Certified Google Advertising Professional. Θα εκπαιδευτείτε στο πώς να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά καμπάνιες στο Google Adwords για να φέρνετε υποψήφιους πελάτες στον ιστότοπο σας και να τους μετατρέπετε σε πελάτες.

 

Με το τέλος του σεμιναρίου θα είστε σε θέση:
• Να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τον λογαριασμό σας στο Google Adwords για να αυξήσετε τις πωλήσεις της επιχείρησης σας.
• Να δημιουργείτε καμπάνιες στο Google Search, Google Display Network (GDN) και διαφημίσεις Video.
• Να χρησιμοποιείτε εργαλεία που θα σας βοηθούν να μετράτε και να αναλύετε τα αποτελέσματα.
• Να καθορίζετε σωστά το bid και το διαφημιστικό σας budget.
• Να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε τις διαφημίσεις σας στο Google Search Network.
• Να επιλέγετε σωστά τους ιστότοπους που θα εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας μέσω του Google Display Network.
• Να μετράτε και να βελτιστοποιείτε τις διαφημίσεις σας στο GDN.
• Να προωθείτε βίντεο του YouTube.
• Να εφαρμόζετε τις βέλτιστες πρακτικές που συστήνει η Google.
• Να δώσετε τις εξετάσεις για να πιστοποιηθείτε σαν Certified Google Advertising Professional.

 

Χώρος Διεξαγωγής: Adonis Business Academy – Λευκωσία
Ημερομηνίες: 12, 19 & 26/10/2019 (Σάββατα) (Fully Booked)
Ώρες: 9:00πμ – 5:30μμ
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

 

Εκπαιδευτής:
Άδωνης Αναστασίου
Certified Google Advertising Professional
(Ο πρώτος στην Κύπρο με αυτή την πιστοποίηση)

 

Η επένδυση περιλαμβάνει:
• Certification of Attendance
• Εκπαιδευτικό Υλικό
• Όσοι επιθυμούν γεύμα το κόστος είναι €45+V.A.T.

 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής:
Ο κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να φέρει τον δικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή (Laptop Computer)

 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων:
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε την αγορά εισιτηρίου σας έγκαιρα στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

 

Επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ)
• Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Οι εργαζόμενοι σε εταιρείες, δήμους και ημικρατικούς στους οποίους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις δικαιούνται την επιχορήγηση. Όταν κάνετε την εγγραφή θα σας αποστείλουμε την σχετική αίτηση για επιχορήγηση η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εργοδότη σας.
• Οι αυτό-εργοδοτούμενοι και οι εργαζόμενοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες δεν δικαιούνται επιχορήγηση αλλά τους παρέχεται έκπτωση από €482 στα €225+Φ.Π.Α.
• Οι άνεργοι δικαιούνται μια δωρεάν συμμετοχή αφού πρώτα προσκομίσουν στην ακαδημία μας το σχετικό παραπεμπτικό από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

 

Επένδυση Συμμετοχής Για Εργαζόμενους:
Επένδυση Συμμετοχής: €482 + (Φ.Π.Α. €91.58)
Μείων Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €357
Πληρωτέο Ποσό: €125 + (Φ.Π.Α. €91.58)

Start Time

9:00 ΠΜ

Οκτώβριος 12, 2019

Finish Time

5:30 ΜΜ

Οκτώβριος 26, 2019

Address

Adonis Business Academy