Σεμινάριο “Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο”

Σεμινάριο Εργατική Νομοθεσία στην Κύπρο

Σεμινάριο “Βασικές Πρόνοιες της Εργασιακής Νομοθεσίας Στην Κύπρο”

 

Περιγραφή Σεμιναρίου
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επεξήγηση του νομοθετικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας στην Κύπρο καθώς επίσης και την πρακτική του εφαρμογή από τις επιχειρήσεις. Θα αναλυθούν επίσης αποφάσεις του δικαστηρίου με υποθέσεις που εμπίπτουν σε αυτή την νομοθεσία.

 

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο της εργατική νομοθεσίας στην Κύπρο.
• Να γνωρίζουν επίσης τις παραμέτρους περί οργάνωσης χρόνου, κατώτατων μισθών, δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων, ίσον ανταμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ετήσιων αδειών, ασθενείας και αργιών, πλεονάζοντος προσωπικού.
• Να γνωρίζουν την νομοθεσία για τερματισμό απασχόλησης εργαζομένου, ποιες περιπτώσεις εμπίπτουν στον παράνομο τερματισμό απασχόλησης και πως καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης.
• Να εφαρμόζουν την νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας εργαζομένων και εργατικών ατυχημάτων, υποχρεώσεις εργοδοτών έναντι των επιθεωρητών εργασίας.
• Να γνωρίζουν τι λένε οι στατιστικές σχετικά με τις εργατικές διαφορές.
• Να λειτουργούν το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού εντός των νομικών πλαισίων.
• Να γνωρίζουν τις αποφάσεις του εργατικού δικαστηρίου σε σχετικές υποθέσεις.

 

Τοποθεσία: Adonis Business Academy – Λευκωσία
Ημερομηνία: 14 & 16/10/2019
Ώρες: 9:00πμ – 5:30μμ
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

 

Εκπαιδευτές:
Άδωνης Αναστασίου
Έλενα Χατζιδημητρίου

 

H εγγραφή περιλαμβάνει:
• Εκπαιδευτικό Υλικό
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Για αυτούς που επιθυμούν γεύμα το κόστος είναι €30+Φ.Π.Α.

 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων:
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε την αγορά εισιτηρίου στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

 

Επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Οι εργαζόμενοι εταιρείες, δήμους και ημικρατικούς στους οποίους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις δικαιούνται την επιχορήγηση. Όταν κάνετε την εγγραφή θα σας αποστείλουμε την σχετική αίτηση για επιχορήγηση η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εργοδότη σας.
• Οι αυτό-εργοδοτούμενοι και οι εργαζόμενοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες δεν δικαιούνται επιχορήγηση αλλά τους παρέχεται έκπτωση από €363 στα €225 +Φ.Π.Α.
• Οι άνεργοι δικαιούνται μια δωρεάν συμμετοχή αφού προσκομίσουν πρώτα το ανάλογο παραπεμπτικό από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

 

Επένδυση Για Εργαζόμενους:
Επένδυση Συμμετοχής: €363 + (Φ.Π.Α. €68.97)
Μείων Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €238
Πληρωτέο Ποσό: €125 + (Φ.Π.Α. €68.97)

Start Time

9:00 ΠΜ

Οκτώβριος 14, 2019

Finish Time

5:30 ΜΜ

Οκτώβριος 16, 2019

Address

Adonis Business Academy