Σεμινάριο “Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο”

Σεμινάριο “Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο”

 

Περιγραφή Σεμιναρίου
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επεξήγηση του νομοθετικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας στην Κύπρο καθώς επίσης και την πρακτική του εφαρμογή από τις επιχειρήσεις. Θα αναλυθούν επίσης αποφάσεις του δικαστηρίου με υποθέσεις που εμπίπτουν σε αυτή την νομοθεσία.

 

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο της εργατική νομοθεσίας στην Κύπρο.
• Να γνωρίζουν επίσης τις παραμέτρους περί οργάνωσης χρόνου, κατώτατων μισθών, δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων, ίσον ανταμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ετήσιων αδειών, ασθενείας και αργιών, πλεονάζοντος προσωπικού.
• Να γνωρίζουν την νομοθεσία για τερματισμό απασχόλησης εργαζομένου, ποιες περιπτώσεις εμπίπτουν στον παράνομο τερματισμό απασχόλησης και πως καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης.
• Να εφαρμόζουν την νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας εργαζομένων και εργατικών ατυχημάτων, υποχρεώσεις εργοδοτών έναντι των επιθεωρητών εργασίας.
• Να γνωρίζουν τι λένε οι στατιστικές σχετικά με τις εργατικές διαφορές.
• Να λειτουργούν το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού εντός των νομικών πλαισίων.
• Να γνωρίζουν τις αποφάσεις του εργατικού δικαστηρίου σε σχετικές υποθέσεις.

 

Τοποθεσία:
Λόρδου Βύρωνος 16Δ
2062 Στρόβολος, Λευκωσία
(Δίπλα από το γήπεδο καλαθόσφαιρας του Κεραυνού)

 

Ημερομηνία:
30 & 31/5/2019

 

Ώρες:
9:00πμ – 5:30μμ

 

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνικά

 

Εκπαιδευτές:
Άδωνης Αναστασίου
Έλενα Χατζιδημητρίου

Η Έλενα Χατζηδημητρίου είναι  εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια της ΑΝΑΔ, επίπεδο 5, με ειδίκευση στα θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. ( Human Resource Management)

Έχει αποφοιτήσει από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών με πτυχίο στη Κοινωνιολογία και μετέπειτα έχει αποκτήσει το μεταπτυχιακό της στο κλάδο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (Human Resource Management) από το University of Central Lancashire (UCLAN).

Εργάστηκε σε διάφορα τμήματα της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, με κυριότερη εργασιακή πολυετή πείρα ως Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού σε ιδιωτική Εταιρεία που απασχολεί περισσότερα από  500 άτομα.

Πέραν της μεγάλης της εμπειρίας όσο αφορά τα πεδία πρακτικής και εφαρμογής της  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. ( Human Resource Management) έχει ειδικευτεί και στο τομέα της εργατικής νομοθεσίας μέσω των καθηκόντων και της υπευθυνότητας της ως Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής της απασχόλησης έχει ασχοληθεί με όλες τις πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας και θεωρητικά αλλά και πρακτικά και έχει παραστεί σε πάρα πολλές ακροάσεις στο εργατικό δικαστήριο σχετικά με την διαχείριση εργατικών θεμάτων που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Έχει διαχειριστεί πολλά εργατικά θέματα, για παράδειγμα απολύσεις, πλεονασμούς, επιδόματα και δικαιώματα εργοδοτουμένων, απορρίψεις πληρωμής πλεονασμού από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, ευθύνη εργοδότη για τα διάφορα έντυπα που οφείλει να παρέχει στους υπαλλήλους του σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και άλλα πολλά που συνάδουν με την νομική υποχρέωση που έχει ο κάθε εργοδότης και εργοδοτούμενος σύμφωνα με την κυπριακή εργατική νομοθεσία.

Για αυτό το λόγο αυτό το σεμινάριο κρίνεται ως αναγκαίο και έχει καταλυτική σημασία τόσο από τη πλευρά του εργοδοτούμενου όσο και του εργοδότη αφού ο κυριότερος στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων στις σύγχρονες κυπριακές επιχειρήσεις μέσα από μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη προσέγγιση.

Ο στόχος της σαν εκπαιδεύτρια είναι να αναλύσει εύστοχα με τους συμμετέχοντες  και να απαντήσουν μαζί μέσα από ένα σεμινάριο διαδραστικότητας, συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και εμπειριών, στις σύγχρονες απαιτήσεις που απασχολούν τον οποιοδήποτε επιχειρηματικό φορέα, ανεξαρτήτου κλάδου και μεγέθους, βασιζόμενοι σε πετυχημένα case studies και πραγματικές υποθέσεις ακροάσεων που οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, με απώτερο σκοπό τη προσαρμογή της θεματολογίας του εν λόγω σεμιναρίου από τη θεωρία στη πράξη.

Η ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις βασικότερες πρόνοιες των σημαντικότερων εργατικών νομοθεσιών σε μια κατανοητή και σαφής γλώσσα παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις εργασιακές σχέσεις διαμέσω κατάλληλων μέσων και μεθόδων κατάρτισης και παρέχοντας ένα ιδανικό ‘‘εργαλείο’ με διαρκή εφαρμογή στο παρόν και στο μέλλον.

 

H εγγραφή περιλαμβάνει:
• Εκπαιδευτικό Υλικό
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Για αυτούς που επιθυμούν γεύμα το κόστος είναι €30+Φ.Π.Α.

 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων:
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε την αγορά εισιτηρίου στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

 

Επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Οι εργαζόμενοι εταιρείες, δήμους και ημικρατικούς στους οποίους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις δικαιούνται την επιχορήγηση. Όταν κάνετε την εγγραφή θα σας αποστείλουμε την σχετική αίτηση για επιχορήγηση η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εργοδότη σας.
• Οι αυτό-εργοδοτούμενοι και οι εργαζόμενοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες δεν δικαιούνται επιχορήγηση αλλά τους παρέχεται έκπτωση από €333 στα €195 +Φ.Π.Α.
• Οι άνεργοι δικαιούνται μια δωρεάν συμμετοχή αφού προσκομίσουν πρώτα το ανάλογο παραπεμπτικό από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

 

Επένδυση:
Επένδυση Συμμετοχής: €333 + (Φ.Π.Α. €63.27 )
Μείων Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €238
Πληρωτέο Ποσό: €95 + (Φ.Π.Α. €63.27)

Start Time

9:00 ΠΜ

Πέμπτη, Μάιος 30, 2019

Finish Time

5:30 ΜΜ

Παρασκευή, Μάιος 31, 2019

Address

Adonis Business Academy