Σεμινάριο “Ποιοτική Εξυπηρέτηση Για Δημιουργία Πιστών Πελατών”

Σεμινάριο Εξυπηρέτηση Πελατών Κύπρος

Σεμινάριο “Ποιοτική Εξυπηρέτηση Για Δημιουργία Πιστών Πελατών”

 

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών είναι υψίστης σημασίας σε άτομα που έχουν άμεση επαφή με τον πελάτη πρόσωπο με πρόσωπο αλλά και τηλεφωνικώς. Αυτό το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα εξυπηρέτησης και θα σας εφοδιάσει με τις δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για να κτίσετε σχέσεις με τους πελάτες σας και κατ’ επέκταση ένα πιστό πελατολόγιο.

 

Με το τέλος του σεμιναρίου θα είστε σε θέση:
• Να κατανοήσετε τι είναι ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και τι είναι κουλτούρα εξυπηρέτησης.
• Να καταλάβετε τον αντίκτυπο που έχει η εξυπηρέτηση πελατών στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
• Να γνωρίζετε τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.
• Να αναπτύξετε δεξιότητες καλής εξυπηρέτησης πελατών.
• Να παίρνετε διορθωτικά μέτρα όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ των προσδοκιών του πελάτη και της πραγματικής εξυπηρέτησης.
• Να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους πελάτες σας.
• Να εφαρμόζετε συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης κακής εξυπηρέτησης πελατών.
• Να χειρίζεστε δύσκολους και δυσαρεστημένους πελάτες.
• Να κτίζετε διαχρονικές σχέσεις με τους πελάτες σας οι οποίοι θα σας συστήνουν σε νέους πελάτες.
• Να διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές σας όσο αφορά την ποιότητα εξυπηρέτησης.
• Να κάνετε τους πελάτες σας να σας θυμούνται για μια ζωή.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
14 & 15/3/2019

 

Ώρες Διεξαγωγής:
9:00πμ – 5:30μμ

 

Εκπαιδευτής:
Άδωνης Αναστασίου

 

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνικά

 

Χώρος Διεξαγωγής:
Adonis Business Academy
Λόρδου Βύρωνος 16Δ,
2062 Στρόβολος, Λευκωσία
(Δίπλα από το γήπεδο της ομάδας του Κεραυνού)

 

Η συμμετοχή περιλαμβάνει:
• Εκπαιδευτικό Υλικό
• Δίπλωμα Συμμετοχή
• Ροφήματα
• Για όσους επιθυμούν γέυμα είναι €30 και για τις δύο ημέρες

 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων:
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε έγκαιρα την αγορά εισιτηρίου σας το οποίο θα βρείτε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας

 

Επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Οι εργαζόμενοι σε εταιρείες, δήμους και ημικρατικούς στους οποίους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις δικαιούνται την επιχορήγηση. Όταν κάνετε την εγγραφή θα σας αποστείλουμε την σχετική αίτηση για επιχορήγηση η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εργοδότη σας.
• Οι αυτό-εργοδοτούμενοι και οι εργαζόμενοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες δεν δικαιούνται επιχορήγηση αλλά τους παρέχεται έκπτωση από €263 στα €195 + Φ.Π.Α.
• Οι άνεργοι δικαιούνται μια δωρεάν συμμετοχή σε ένα από τα σεμινάρια μας αφού προσκομίσουν το ανάλογο παραπεμπτικό από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

 

Επένδυση:
Επένδυση Συμμετοχής: €263 + (Φ.Π.Α. €49.97)
Μείον Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €168
Πληρωτέο Ποσό: €95 + (Φ.Π.Α. €49.97)

Start Time

9:00 ΠΜ

Μάρτιος 14, 2019

Finish Time

5:30 ΜΜ

Μάρτιος 15, 2019

Address

Adonis Business Academy