100% Επιχορηγημένα Σεμινάρια Για Την Εταιρία Σας

100% επιχορηγημένα σεμινάρια

100% Επιχορηγημένα Μονοεπιχειρησιακά Σεμινάρια Στην Κύπρο

Μονοεπιχειρησιακά Σεμινάρια στην Κύπρο με 100% επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τα μόνο-επιχειρησιακά εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι τα σεμινάρια τα οποία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της εταιρείας σας. Λόγω του ότι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) τα σεμινάρια τυγχάνουν 100% επιχορήγησης. Για να υλοποιηθεί ένα μόνο-επιχειρησιακό σεμινάριο αποκλειστικά για την εταιρεία σας θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 8 άτομα τα οποία να είναι εργαζόμενοι και να τους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις.

Διαδικασία Υλοποίησης Μόνο-επιχειρησιακών σεμιναρίων.

  1. Συμπληρώστε την αίτηση και δηλώστε τους τίτλους των σεμιναρίων που θα θέλατε να υλοποιήσετε.
  2. Αναλαμβάνουμε να ετοιμάσουμε την πρόταση μαζί με τα σχετικά έντυπα και τα υποβάλουμε στην ΑΝΑΔ τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την υλοποίηση του σεμιναρίου.
  3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος η ΑΝΑΔ θα σας ενημερώσει με το ύψος της επιχορήγησης. Η ακαδημία μας θα σας αποστείλει τιμολόγιο ισόποσο με την επιχορήγηση.
  4. Την πρώτη ημέρα της υλοποίησης του σεμιναρίου θα πρέπει να εξοφλήσετε το τιμολόγιο με επιταγή της ημέρας.
  5. Στη συνέχεια υποβάλλουμε τα έντυπα για καταβολή χορηγήματος από την ΑΝΑΔ.
  6. Σε 3-4 μήνες η επιχορήγηση καταβάλλεται από την ΑΝΑΔ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σας.

Θέματα για Μόνο-Επιχειρησιακά Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει