Σεμινάριο Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Σε όλες τις εταιρείες και ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις που δεν υπάρχει άτομο αποκλειστικά για την διοίκηση ανθρώπινων πόρων πρέπει να υπάρχουν διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές παραμέτρους και λειτουργίες που απαιτεί η διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται και σε διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού αλλά και σε όλα τα άλλα διευθυντικά στελέχη τα οποία θέλουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά τους εργαζόμενους και να διενεργούν σωστά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τις βασικές διαδικασίες οργάνωσης και διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού όπως τον καθορισμός καθηκόντων εργασίας, ανακοίνωση θέσεων εργασίας, προσλήψεων, εκπαίδευσης και αξιολόγησης εργαζομένων. Αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει επίσης υφιστάμενους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού στον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους επί του θέματος.

Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού
  • Να εφαρμόζουν τις παραμέτρους της αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.
  • Να ορίζουν τα καθήκοντα εργασίας και τα κριτήρια πρόσληψης ανά θέση εργασίας.
  • Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα για ανακοίνωση των θέσεων εργασίας.
  • Να διενεργούν συνεντεύξεις και να προσλαμβάνουν τα κατάλληλα άτομα.
  • Να διενεργούν ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και να οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Να παρακινούν τους εργαζομένους για υψηλές αποδόσεις.
  • Να θέτουν δίκαια συστήματα για σωστή αξιολόγηση των εργαζομένων βάση της απόδοσης τους.

Χαρακτηριστικά Σεμιναριου

Cost per participant/Per Hour:€17
Training Hours:14 Hours (2 Days)
Minimum Number of Participants:8
How to estimate cost:€17 Χ 14 Hours X Number of Participants
Example:For example an inhouse seminar for 8 persons will cost €17 X 14 X 8 = €1,904 + V.A.T
Subsidy from HRDA:100%

Συμπληρώστε Την Φόρμα

Loading