Περιγραφή σεμιναρίου:
Η ασφάλεια των τροφίμων είναι πρωταρχικής σημασίας για κάθε επιχείρηση που παράγει τρόφιμα. Για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι αναγκαίες γνώσεις. Με την επίγνωση των κινδύνων και τη γνώση των καλών πρακτικών στα μέτρα της κάθε επιχείρησης, αλλά κυρίως και γιατί εφαρμόζονται οι πρακτικές αυτές, οι χειριστές τροφίμων θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις πρακτικές για πρόληψη των κινδύνων των τροφίμων.
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε προσωπικό που χειρίζεται τρόφιμα άμεσα και έμμεσα, όπως:
Προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν τρόφιμα, ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων, τη μαζική εστίαση, αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

• Αναγνωρίζουν τις κατηγορίες των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων
• Αναγνωρίζουν τους συγκεκριμένους κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο της κουζίνας
• Γνωρίζουν τους μικροοργανισμούς που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων και τα συμπτώματα
• Αναγνωρίζουν τα αλλεργιογόνα
• Γνωρίζουν τις βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας
• Αναγνωρίζουν τα αλλεργιογόνα (14 αλλεργιογόνα) και σε ποια τρόφιμα τα εντοπίζουμε
• Επιλέγουν και να εφαρμόζουν τους σωστούς κανόνες υγιεινής για πρόληψη των κινδύνων
• Αναγνωρίζουν τη σημασία της προσωπικής υγιεινής και της καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων και εξοπλισμού
• Διακρίνουν και να αξιολογούν πηγές διασταυρούμενης μόλυνσης στο χώρο της κουζίνας και κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
• Προσδιορίζουν τι είναι αλλεργίες και τι δυσανεξίες (διαφορές και συμπτώματα)
• Εφαρμόζουν τη διατήρηση σωστών θερμοκρασιών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
• Εφαρμόζουν τους κανόνες για αποφυγή της διασταυρούμενης επιμόλυνσης
• Εφαρμόζουν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και απολύμανσης στους χώρους
• Εφαρμόζουν τους κανόνες για αποφυγή διασταυρούμενης επαφής με αλλεργιογόνα συστατικά

Χαρακτηριστικά Σεμιναριου

Cost per participant/Per Hour:€17
Training Hours:7 Hours (1 Day)
Minimum Number of Participants:8
How to estimate cost:€17 Χ 7 Hours X Number of Participants
Example:For example an inhouse seminar for 8 persons will cost €17 X 7 X 8 = €952 + V.A.T
Subsidy from HRDA:100%

Συμπληρώστε Την Φόρμα

Loading