Σεμινάριο Ποιοτική Εξυπηρέτηση για Δημιουργία Πιστών Πελατών

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών είναι υψίστης σημασίας και για άτομα που έχουν άμεση επαφή με τον πελάτη αλλά και για άτομα που προσφέρουν εξυπηρέτηση τηλεφωνικώς. Αυτό το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα εξυπηρέτησης και θα σας εφοδιάσει με τις δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για να κτίσετε σχέσεις με τους πελάτες σας και κατ’ επέκταση ένα πιστό πελατολόγιο.

Με το τέλος του σεμιναρίου θα είστε σε θέση:

 • Να κατανοήσετε τι είναι ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και τι είναι κουλτούρα εξυπηρέτησης.
 • Να καταλάβετε τον αντίκτυπο που έχει η εξυπηρέτηση πελατών στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
 • Να γνωρίζετε τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.
 • Να αναπτύξετε δεξιότητες καλής εξυπηρέτησης πελατών.
 • Να παίρνετε διορθωτικά μέτρα όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ των προσδοκιών του πελάτη και της πραγματικής εξυπηρέτησης.
 • Να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους πελάτες σας.
 • Να εφαρμόζετε συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης κακής εξυπηρέτησης πελατών.
 • Να χειρίζεστε δύσκολους και δυσαρεστημένους πελάτες.
 • Να κτίζετε διαχρονικές σχέσεις με τους πελάτες σας οι οποίοι θα σας συστήνουν σε νέους πελάτες.
 • Να διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές σας όσον αφορά την ποιότητα εξυπηρέτησης.
 • Να κάνετε τους πελάτες σας να σας θυμούνται για μια ζωή.

Χαρακτηριστικά Σεμιναρίου

Cost per participant/Per Hour:€12
Training Hours:14 Hours (2 Days)
Minimum Number of Participants:8
How to estimate cost:€12 Χ 14 Hours X Number of Participants
Example:For example an inhouse seminar for 8 persons will cost €12 X 14 X 8 = €1,344 + V.A.T
Subsidy from HRDA:100%

Συμπληρώστε Την Φόρμα

Loading