Σεμινάρια Κύπρος.
Πρόγραμμα Σεμιναρίων και Webinars

Σεμινάρια Κύπρος: Πιο κάτω θα βρείτε το πρόγραμμα με τα σεμινάρια και webinars τα οποία θα υλοποιηθούν στην Κύπρο και Ελλάδα. Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ.) Όλα τα σεμινάρια και webinars μπορούν να προσφερθούν και σαν ενδοεπιχειρησιακά αποκλειστικά για την εταιρεία σας. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε την κράτηση σας έγκαιρα.

Σεμινάρια Κύπρος. Σεμινάρια Ελλάδα

22
Ιούλιος
NEW Webinar How Internet Marketing
Δωρεάν Webinar “Πως το Internet Marketing Μπορεί Να Αυξήσει Τις Πωλήσεις Σας”
6:00 ΜΜ - 7:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Δωρεάν Webinar “Πως το Internet Marketing Μπορεί να Αυξήσει τις Πωλήσεις Σας”   Περιγραφή: Σε αυτό το webinar θα μάθετε πως τα διάφορα εργαλεία...

23
Ιούλιος
Free Webinar Νέες Μεθόδοι HR Management
Δωρεάν Webinar “Νέες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού”
6:00 ΜΜ - 7:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Δωρεάν Webinar “Νέες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού”   Περιγραφή Webinar: Σκοπός αυτού του webinar είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις νέες μεθόδους...

21
Σεπτέμβριος
Δίπλωμα Digital Marketing
Webinars “Digital Marketing and Sales Diploma” Κύπρος
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinars (Online Live Training)

Webinars “Digital Marketing and Sales Diploma”   Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας...

24
Σεπτέμβριος
Δίπλωμα Resources Management
Webinars “Human Resources Management Diploma” Στην Κύπρο
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinars (Online Live Training)

Webinars “Human Resources Management Diploma” Στην Κύπρο   Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής μας...

24
Σεπτέμβριος
Σεμινάριο Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Webinar “Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”   Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας σε...

08
Οκτώβριος
Σεμινάριο Εργατική ΝομοθεσίαΣτην Κύπρο
Webinar “Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο” Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας σε συγκεκριμένες...

12
Οκτώβριος
Seminar Google Ads – Strategies For Advertising in Internet
Webinar “Certified Google Advertising Professional”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Certified Google Advertising Professional” Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας σε συγκεκριμένες...

22
Οκτώβριος
Δίπλωμα Business Administrator
Webinars “Business Administration Diploma” Κύπρος
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinars (Online Live Training)

Webinars “Δίπλωμα Business Administration”   Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας σε συγκεκριμένες...

22
Οκτώβριος
Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Webinar “Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού”   Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής...

09
Νοέμβριος
Webinar Στρατηγικές Internet Marketing Για Αύξηση Πωλήσεων
Webinar “Στρατηγικές Internet Marketing & S.E.O Για Αύξηση Πωλήσεων”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Στρατηγικές Internet Marketing και Search Engine Optimization (S.E.O.) Για Αύξηση Πωλήσεων”   Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις...

12
Νοέμβριος
Σεμινάριο Ηγεσία Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση
Webinar “Ηγεσία Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Ηγετικές Δεξιότητες Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση” Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας...

23
Νοέμβριος
Σεμινάριο Το εγχειρίδιο του μεγαλύτερου πωλητή Στον Κόσμο
Webinar “Το Εγχειρίδιο Του Μεγαλύτερου Πωλητή Στον Κόσμο”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Το Εγχειρίδιο Του Μεγαλύτερου Πωλητή Στον Κόσμο”   Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής...

14
Δεκέμβριος
Σεμινάριο Στρατηγικές Για Γρήγορη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
Webinar “Στρατηγικές Για Γρήγορη Επιχειρηματική Ανάπτυξη”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Στρατηγικές Για Γρήγορη Επιχειρηματική Ανάπτυξη”   Webinars (Ζωντανή Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου) • Τα webinars είναι ζωντανές εκπαιδεύσεις μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας...

Σεμινάρια Κύπρος, Σεμινάρια Λευκωσία, Σεμινάρια Λεμεσός, Σεμινάρια Πάφος, Σεμινάρια Λάρνακα, Σεμινάρια Αθήνα, Σεμινάρια Ελλάδα

Webinars Κύπρος, Webinars Ελλάδα