Σεμινάρια Κύπρος / Σεμινάρια Ελλάδα
Πρόγραμμα Σεμιναρίων και Webinars

Σεμινάρια Κύπρος: Πιο κάτω θα βρείτε το πρόγραμμα με τα σεμινάρια και webinars τα οποία θα υλοποιηθούν στην Κύπρο και Ελλάδα. Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ.) Όλα τα σεμινάρια και webinars μπορούν να προσφερθούν και σαν ενδοεπιχειρησιακά αποκλειστικά για την εταιρεία σας. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε την κράτηση σας έγκαιρα.

Webinars Κύπρος. Webinars Ελλάδα

21
Ιανουάριος
Free Webinar Νέες Μεθόδοι HR Management
Δωρεάν Webinar “Νέες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού”
6:00 ΜΜ - 7:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Δωρεάν Webinar “Νέες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού”   Περιγραφή Webinar: Σκοπός αυτού του webinar είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις νέες μεθόδους...

08
Φεβρουάριος
Webinar - Certified Google Advertising Professional
Webinar “Certified Google Advertising Professional”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Σεμινάριο “Google Ads – Στρατηγικές Διαδικτυακών Διαφημίσεων”   Certified Google Advertising Professional Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την γνώση και τις...

08
Φεβρουάριος
Δίπλωμα Digital Marketing and Sales Diploma
Webinars “Digital Marketing and Sales Diploma” Κύπρος & Ελλάδα
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinars (Online Live Training)

“Digital Marketing and Sales Diploma”   Περιγραφή Διπλώματος Το Δίπλωμα Digital Marketing and Sales δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει την γνώση και τα απαραίτητα...

15
Φεβρουάριος
Δίπλωμα Resources Management
Webinars “Human Resources Management Diploma” Στην Κύπρο
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinars (Online Live Training)

Human Resources Management Diploma Στην Κύπρο   Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει την γνώση και την μεθοδολογία σε όσους θέλουν...

15
Φεβρουάριος
Σεμινάριο Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο
Webinar “Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο”   Περιγραφή: Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επεξήγηση του νομοθετικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας στην Κύπρο και της...

22
Φεβρουάριος
Ποιοτική Εξυπηρέτηση για Δημιουργία Πιστών Πελατών
Σεμινάριο “Ποιοτική Εξυπηρέτηση Για Δημιουργία Πιστών Πελατών”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Ποιοτική Εξυπηρέτηση Για Δημιουργία Πιστών Πελατών”   Περιγραφή Σεμιναρίου: Η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών είναι υψίστης σημασίας σε άτομα που έχουν άμεση επαφή με...

22
Φεβρουάριος
Δίπλωμα Διοίκησης Γραφείου Κύπρος & Ελλάδα
Δίπλωμα Διοίκησης Γραφείου Κύπρος & Ελλάδα
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Δίπλωμα Διοίκησης Γραφείου Σε Κύπρο & Ελλάδα (Office Management Diploma Cyprus & Greece)   Περιγραφή Προγράμματος: To δίπλωμα αποτελείται από 5 εκπαιδευτικές ενότητες-σεμινάρια και...

08
Μάρτιος
Σεμινάριο Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Webinar “Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”   Περιγραφή: Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα στο τομέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και σε όλα τα διευθυντικά...

11
Μάρτιος
Δίπλωμα Business Administration
Webinars “Business Administration Diploma” Κύπρος
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinars (Online Live Training)

Webinars “Δίπλωμα Business Administration”   Περιγραφή Διπλώματος: Το δίπλωμα Business Administration δημιουργήθηκε με σκοπό να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές...

11
Μάρτιος
Σεμινάριο Στρατηγικές internet Marketing & SEO Για Αύξηση Πωλήσεων
Webinar “Στρατηγικές Internet Marketing & S.E.O Για Αύξηση Πωλήσεων”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Στρατηγικές Internet Marketing και Search Engine Optimization (S.E.O.) Για Αύξηση Πωλήσεων”   Περιγραφή Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις...

18
Μάρτιος
Σεμινάριο Αποτελεσματική Είσπραξη Οφειλών
Σεμινάριο “Πιστωτικές Πολιτικές και Αποτελεσματική Είσπραξη Οφειλών”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Πιστωτικές Πολιτικές και Αποτελεσματική Είσπραξη Οφειλών”   Περιγραφή: Η έλλειψη ρευστότητας είναι ο υπ’ αριθμόν ένας παράγοντας χρεωκοπίας μιας επιχείρησης και αυτό μπορεί...

12
Απρίλιος
Σεμινάριο Πολιτικές Διαδικασίες και Έντυπα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Webinar “Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού”   Περιγραφή: Η σωστή και επαγγελματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας προϋποθέτει και την ύπαρξη...

19
Απρίλιος
Σεμινάριο Το εγχειρίδιο του μεγαλύτερου πωλητή Στον Κόσμο
Webinar “Το Εγχειρίδιο Του Μεγαλύτερου Πωλητή Στον Κόσμο”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Το Εγχειρίδιο Του Μεγαλύτερου Πωλητή Στον Κόσμο”   Περιγραφή Σεμιναρίου: Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον θα πρέπει η κάθε εταιρεία να εκπαιδεύσει τους...

10
Μάιος
Σεμινάριο Ηγεσία Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση
Webinar “Ηγεσία Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Ηγετικές Δεξιότητες Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση”   Περιγραφή: Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει διευθυντικά και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων να εφαρμόσουν τις βέλτιστες...

15
Μάιος
Webinar "Δημιουργήστε το δικό σας Website ή eshop"
Webinar “Δημιουργήστε το Δικό σας Website ή Eshop”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Δημιουργήστε το Δικό σας Website ή Eshop”   Περιγραφή: Μέσω αυτής της εκπαίδευσης θα δημιουργήσετε το δικό σας website ή eshop. Θα μπορείτε...

17
Μάιος
Webinar Branding and Δημιουργία Περιεχομένου
Webinar “Στρατηγικές Branding και Δημιουργίας Περιεχομένου Για Μεγιστοποίηση Προβολής”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Στρατηγικές Branding και Δημιουργίας Περιεχομένου Για Μεγιστοποίηση Προβολής”   Περιγραφή Σεμιναρίου: Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το...

10
Ιούνιος
Στρατηγικές Για Γρήγορη Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
Webinar “Στρατηγικές Για Γρήγορη Επιχειρηματική Ανάπτυξη”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Στρατηγικές Για Γρήγορη Επιχειρηματική Ανάπτυξη”   Περιγραφή: Απώτερος σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση των κερδών και για να το πετύχει αυτό...

22
Ιούλιος
Webinar Αποτελεσματική Διοίκηση Γραφείου
Webinar “Αποτελεσματική Διοίκηση Γραφείου”
9:00 ΠΜ - 5:30 ΜΜ
Webinar (Online Live Training)

Webinar “Αποτελεσματική Διοίκηση Γραφείου”   Περιγραφή: Σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για...

Σεμινάρια Κύπρος, Σεμινάρια Λευκωσία, Σεμινάρια Λεμεσός, Σεμινάρια Πάφος, Σεμινάρια Λάρνακα, Σεμινάρια Αθήνα, Σεμινάρια Ελλάδα

Webinars Κύπρος, Webinars Ελλάδα